Šanov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady

 

Obec vyzývá občany

neodkládejte nebezpečné a objemné odpady do kontejnerů na separovaný (tříděný) odpad !!! 

Po obci jsou rozmístěny barevně označené kontejnery na příslušné komodity – modré na papír, žluté na plasty, oranžové na krabičky od nápojů a zelené na sklo. Tyto nádoby jsou navíc označeny velkými nálepkami s informacemi, co tam lze odložit. Tímto Vás žádáme o odkládání odpadů pouze do nádob k tomu určených, a ne na zem okolo nich.

Do barevně označených kontejnerů nepatří nebezpečný ani objemný odpad !!!

Nebezpečný odpad se sbírá 2x ročně u autobusové zastávky a objemný odpad máte možnost odložit do kontejnerů, které bývají umístěny nad základní školou nejméně jednou za 3 měsíce nebo máte další možnost odvézt odpad do sběrného dvora v Rakovníku.

Umístěním nebezpečného, objemného nebo jiného odpadu vedle kontejneru na SKO dochází k neoprávněnému založení skládky a k odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Tento čin je přestupkem dle § 117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.  Za uvedený přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50 000,- Kč.

Rok 2024

Vývozy popelnic v r.2024

Sběr objemného odpadu

oznámení - objemný odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,54 kB

Sběr nebezpečného odpadu 2024

nebezpečný odpad 3-2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,21 kB

Svozový plán 2024

Svozovy plan 2024 Sanov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,63 kB

Rok 2023

svozy popelnic v r.2023

Sběr objemného odpadu

svoz objemneho odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,24 kB

Sběr nebezpečného odpadu - seznam NO

plakát nebezpečný odpad 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,53 kB

Sběr objemného odpadu

oznámení - objemný odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,98 kB

Sběr nebezpečného odpadu + seznam svážených odpadů

plakát nebezpečný odpad 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,8 kB

Sběr objemného odpadu

oznámení - objemný odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,25 kB

Ceník svozů na r.2023

Prodej známek na popelnice 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,74 kB

Svozový plán pro rok 2023 - komunální odpad

svozovy plan 2023 Sanov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,67 kB

Rok 2022

Svozy komunálního odpadu - popelnic v roce 2022

Svozy komunálního odpadu - popelnic v roce 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,82 kB

Ceník svozů na rok 2022

Ceník svozů na rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,37 kB

Sběr objemného odpadu

oznámení - objemný odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160 kB

Sběr nebezpečného odpadu -

plakát nebezpečný odpad 10-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,85 kB

Sběr nebezpečného odpadu - seznam nebezpečného odpadu

seznam NO (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,92 kB