Navigace

Obsah

 

Řád veřejného pohřebiště Šanov : Rad VP Šanov.pdf (219.22 kB)

 

 

Upozornění k nájmu hrobových míst

Upozorňujeme některé nájemce hrobových míst, že ke dni 31.12.2013 vypršela doba, na kterou byla uzavřena „Smlouva o pronájmu hrobového místa“ na hřbitově v Šanově.

 

      

    Nájemné a cena služeb spojených s nájmem činí:

Celková cena pro hrobové místo činí 15,- Kč/m2/rok